Scholen/teams worden verwacht zich te melden tussen 09.00 en 09.30 uur.

Opening toernooi om 09.45 uur.

Einde toernooi is verwacht tussen 14.30 en 15.00 uur.

Scholen zorgen voor scheidsrechter.

Scholen dienen tevens een wedstrijdbal mee te nemen!

SPELREGELS: bij 7×7:

 • Team bestaat uit een keeper en 6 veldspelers
 • Minimumaantal spelers is 5 inclusief keeper
 • Er mag doorlopend gewisseld worden
 • Er wordt gespeeld op een half veld met pupillen doeltjes
 • Het eerstgenoemde team trapt af en draagt indien nodig hesjes
 • Begin en eind van iedere wedstrijd wordt centraal aangegeven door de organisatie
 • Wordt er gescoord in het eindsignaal dan telt dit doelpunt
 • Een voor het aangegeven eindsignaal gegeven penalty wordt altijd nog genomen.
 • Buitenspel is niet van toepassing bij 7×7!
 • Penalty: de afstand is 8 meter van de doellijn
 • Bij vrije trappen is de minimale afstand 7 meter
 • Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten genomen
 • Bal over de zijlijn altijd nemen met inpassen of schieten. Het is toegestaan om direct te scoren.
 • Het maken van slidings of tackles is niet toegestaan
 • Gelijke stand in de poule:

    1.doelsaldo. Indien gelijk, dan:

    2.het aantal gescoorde doelpunten. Indien wederom gelijk dan:

    3.zal loting door de toerleiding de beslissing moeten brengen

  In gevallen waar dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.

Bij 11 x11 worden de normale KNVB-spelregels gehanteerd!

Bij gelijke stand in de poule: zie bij 7×7

Contactpersoon: Theo van Duijn

T     06 47 96 50 85

M   t.van.duijn@ziggo.nl

       Info@protalents.eu